Medicinska skrb u kući korisnika obuhvaća:

• Palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)
• Cjelodnevna 24-satna medicinska i ostala skrb
• Organizacija specijalističkih pregleda kući
• Stručna medicinska pratnja pri odlasku na pregled
• Stručna medicinska pratnja pri odlasku na godišnji odmor i pratnja na putovanjima
• Pomoć i savjeti u rješavanju zdravstvenih problema, posredovanje na relaciji bolesnik – liječnik, dogovaranje specijalističkih medicinskih pregleda
• Pomoć pri realizaciji doznaka za ortopedska pomagala ( pelene, ulošci, kolica, hodalice, štake…)