POVODOM OTVORENJA ZDRAVSTVENE USTANOVE KOSIĆ FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI BOLESNIKA SAMO 1000 KUNA, 10 TERAPIJA, UKLJUČUJUĆI SVE TERAPIJSKE POSTUPKE.